Уважаеми господин министър-председател в оставка,

Уважаеми господин председател на парламентарната група на Коалиция за България,

Уважаеми господин председател на парламентарната група на Движението за права и свободи,

Уважаема госпожо председател на парламентарната група на НДСВ,

Уважаеми господин заместник-председател на Народното събрание,

Господа и дами министри в оставка,

Дами и господа,

Като президент на Република България, на основание чл.99, ал.3 от Конституцията, възлагам на г-н Сергей Станишев в качеството му на кандидат за министър-председател да състави правителство на Република България.

Знаете, че срокът за проучвателния мандат е седем дни, но се надявам той да бъде значително съкратен. Разполагам с всички необходими документи. Подчертавам го изрично. Ако журналистите проявяват интерес допълнително, ще ги информирам предвид актуалността на тази полемика. Преди всичко имам предложението на мандатоносителия ДПС, чиято парламентарна група преди малко взе своето решение и то ми беше предоставено своевременно.

Бих искал, уважаеми госпожи и господа, да изразя своето удовлетворение от това, че едномесечните усилия на тези три парламентарни формации се увенчават с успех. Искам отново да подчертая своето виждане, че в случая не става дума просто за една широка коалиция, за едно механично голямо мнозинство. Става дума за мнозинство, което събира в себе си различни виждания за идеологията, за политиката. И ги събира по един убедителен начин, както успях да се запозная с подписаните току-що учредителни документи на коалицията.

Искрено се надявам и искам да го подчертая още веднъж, че тази коалиция ще бъде фактор, стимул за консолидацията, за единението в българското общество като цяло. Защото твърде много бяхме разединявани през последните 15 години. И за съжаление част от поводите за това разединение в последния един месец се възпроизведоха отново в различна форма. Ще ми се да вярвам, че това наистина ще бъде загърбено.

Определено смятам, че една такава коалиция, респективно кабинетът, който ще бъде излъчен и подкрепен от убедително парламентарно мнозинство, ще бъдат израз на идеята за стабилност в промяната, за приемственост в реализацията на стратегическите приоритети на Република България и в същото време ще имат чуваемост, ще имат сетива за проблемите на хората, на българските граждани.

Важно беше, че договарянето по политиката, по програмата далеч изпреварваше структурата и персоналните предложения на отделните парламентарни формации за състава на Министерски съвет.

Още няколко думи, предизвикани от коментарите в послединте часове.

Аз виждам, че онези, на които не им харесва ставащото – това, че има най-сетне един позитивен резултат, образно казано, продължават да създават шум в системата. Затова ще си позволя едно лично отклонение. Аз съм бил лидер на партия, която на два пъти е губила избори, и съм приемал тези загуби достойно. Нещо повече, партията, парламентарната група, която съм ръководил, е подкрепяла съответните управляващи партии в много от техните инициативи, закони и действия. Много ми се ще и на базата на своя личен опит да препоръчам едно подобно поведение на сегашната опозиция.

И второ, няма да се уморя да повтарям, преди малко имахме разговори по този въпрос: важна е, разбира се, процедурата, ние трябва да бъдем перфектни от гледна точка на конституцията, на изискванията, от гледна точка и на парламентарния правилник, но този, който смята, че процедурата може да победи политиката, дълбоко се лъже.

Позволете ми, дами и господа, да пожелая на добър час на новото парламентарно мнозинство, на новосформираната коалиция, на очаквания проектосъстав на кабинета и лично на кандидата за премиер г-н Сергей Станишев. С това си позволявам да му връча Указ № 267, с който възлагам на г-н Сергей Станишев да състави правителство.

Уебсайт и реализация - BZGraphics