Като петия председател на Народното събрание ще се стреми да не допуска нарушение на правилника, обяви Йордан СоколовDk_1997_202q

Уебсайт и реализация - BZGraphics