Стенограма от открито студио на Ефир 2 с г-н Савов

Общ разговор с много теми – отношенията с президента; ролята на синдикатите; мястото на парламента.

Председателят на Народното събрание не е техническо лице, което само дрънка звънеца

Председателят на Народното събрание не е техническо лице, което само дрънка звънеца

Уебсайт и реализация - BZGraphics