Председателят на Народното събрание Стефан Савов

Интервю в началото на есенната сесия на 1992 г.

Парламента, журналистите и законодателната програма

Парламента, журналистите и законодателната програма

Парламента, журналистите и законодателната програма

Парламента, журналистите и законодателната програма

Уебсайт и реализация - BZGraphics