„Д-р Желев поддържа тезата, че кабинетът на Филип Димитров една ли не е трябвало да бъде спрян, понеже водел страната към катастрофа. А всъщност правителството на СДС започна истинската реформа…“ каза Йордан СоколовDk-1996-018g

Уебсайт и реализация - BZGraphics