Разбираме предупреждението на избирателите, твърди Йордан Соколов, председател на XXXVIII-то НС

Йордан Соколов казва, че най-важното за една партия, която е на власт да използва най-качествения си потенциал, за да работи за държавата

Всеки ще си носи отговорност, ако се докаже, че е корумпиран

Всеки ще си носи отговорност, ако се докаже, че е корумпиран

Уебсайт и реализация - BZGraphics