В словото си към участниците в „Българият Великден“ Йордан Соколов подчертава ролята на реализиралите се младите българи в страната и чужбина за ускоряване преговорите с ЕС

Соколов: Младите българи могат да помогнат при преговорите в ЕС

Соколов: Младите българи могат да помогнат при преговорите в ЕС

Уебсайт и реализация - BZGraphics