Председателят на Народното събрание г-н Стефан Савов за посещението си в Мадрид

интервю след посещение в Испания

Парламентаризмът е по-важен от дилемата монархия или република

Парламентаризмът е по-важен от дилемата монархия или република

Парламентаризмът е по-важен от дилемата монархия или република

Парламентаризмът е по-важен от дилемата монархия или република

Уебсайт и реализация - BZGraphics