смята Стефан Савов

Интервю в деня на изборите за президент

Личността е от голямо значение, макар да сме парламентарна република

Личността е от голямо значение, макар да сме парламентарна република

Уебсайт и реализация - BZGraphics