Също така ще формира постоянните комисии

Информация за проведена пресконференция с цитирани изказвания

Тази седмица Народното събрание ще насрочи изборите за президент

Тази седмица Народното събрание ще насрочи изборите за президент

Уебсайт и реализация - BZGraphics