Владици връчват на Иван Костов декларация, с молба да я предаде на Петър Стоянов, който да използва влиянието за единството на църквата Dk_1997_146q

Уебсайт и реализация - BZGraphics