България получава средства от МВФ в безпрецедентно кратки срокове

Стефан Софиянски с Мишел Камдесю, Вашингтон,“… през юни ще пристигнат очакваните 80 млн.“Dk_1997_145q

Уебсайт и реализация - BZGraphics