Реч на министър-председателя при откриване дебатите за бюджет ’97

Dk_1997_232q

Уебсайт и реализация - BZGraphics