Правителството приема макрорамка, въз основа на която ще се изготви най-социалният бюджет до този момент

Уебсайт и реализация - BZGraphics