Опитите да бъде създадено банкерско съсловие преди 1990 г. се провалиха

Dk_1997_304q

Уебсайт и реализация - BZGraphics