Правителството обмисля облекчения за инвеститори, които плащат приватизираните от тях предприятия с облигации по външния дългDk_1997_296q

Уебсайт и реализация - BZGraphics