Януари 1996 г.

Иван Костов казва, че шестдесет фирми са изнесли зърното от реколта 1995 г.Dk_1997_103q

Уебсайт и реализация - BZGraphics