Министър Иван Костов пред „Демокрация“

Интервю с оценка за трудностите на реформата и човешкия ресурс

Реформата имаше твърде много кртитици и малко работници

Реформата имаше твърде много кртитици и малко работници

Реформата имаше твърде много кртитици и малко работници

Реформата имаше твърде много кртитици и малко работници

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics