Камерите и магнетофоните не спираха да записват

Стенограма от пресконференцията след политическото съвещание на СДС

Диалог-това е ключовата дума

Диалог-това е ключовата дума

Уебсайт и реализация - BZGraphics