Писмо на министър-председателя Филип Димитров, изпратено вчера до президента на Американската федерация на труда – Конгрес на производствените профсъюзи (АФТ-КПП) г-н Лейн Къркланд в отговор на негово писмо, пуликувано на 5 август във в.“Подкрепа“

Писмо на Филип Димитров до президента на Американската федерация на труда за конфликтите с КТ „Подкрепа“

Разтревожени сме от корупцията сред лидерите на „Подкрепа”

Разтревожени сме от корупцията сред лидерите на „Подкрепа”

Разтревожени сме от корупцията сред лидерите на „Подкрепа”

Разтревожени сме от корупцията сред лидерите на „Подкрепа”

Уебсайт и реализация - BZGraphics