Изказване преди заминаването му за САЩ и предстоящите му срещи на високо равнище с МВФ, световната банка и Държавния департамент на САЩ; говори и за очакванията си за отговорен национален съвет, който да вземе решение за бъдещето на СДС

Уебсайт и реализация - BZGraphics