Според Иван Костов е необходимо да се вземат съдбовни решения за страната за години напред. На първо място да се постигне национално съгласие за спасението на България и обща воля за избор на управител и подуправител на БНБ.

Уебсайт и реализация - BZGraphics