С министър-председателят Иван Костов разговаря Невен Копанданова

Администрацията не е професионално добре подготвена и не е опитна в публичното упражняване на функциите на изпълнителната власт, казва Иван Костов в интервю

Dk_1998_167q

Уебсайт и реализация - BZGraphics