С президента на Република България Петър Стоянов разговаря Милена Бояджиева

Зрелостта на едно общество не се измерва с честотата на революциите, а с неговите реални постижения и стандарта на живот на гражданите му, според Петър Стоянов

Уебсайт и реализация - BZGraphics