Спасението е в подновяване на производството и осъществяването на структорната реформа, смята Муравей Радев

България е една от малкото страни – кандидатки за ЕС, която поставя като пръв приоритет ядрената безопасност и има екологично и икономически издържана ядрена стратегия, според Иван Костов

Уебсайт и реализация - BZGraphics