Равносметка за 6-те месеца на правителството бе словото на премиера

Извадки от слово за равносметка на 6-те месеца на правителството

Ние ще продължим по своя път

Ние ще продължим по своя път

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics