С Филип Димитров, член на НИС на СДС и посланик на България в САЩ, разговаря Силвия Стефанова

Според Филип Димитров СДС има сили да осъщести основна част от взетите решенияDk_1998_146q

Уебсайт и реализация - BZGraphics