Декомунизация в синьо

Политически Доклад – Из политическия доклад пред ІV-тата конференция на СДС

СДС доказа че може да управлява

СДС доказа че може да управлява

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics