Из политическия доклад на председателя на Националния координационен съвет на СДС Филип Фимитров

Из политическия доклад пред ІV-тата конференция на СДС.

СДС доказа че може да управлява

СДС доказа че може да управлява

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics