След среща с Гранична полиция и службите за контрол, Иван Костов поставя задача да действат координирано и взаимно контролирайки се, така че да не позволяват на нарушителите да действат

Уебсайт и реализация - BZGraphics