Петима политици за решението на Върховния съд за БЗПБ

Кратък коментар на Иван Костов за отказаната от съда регистрация на банката БЗПБDk-1996-064g

Уебсайт и реализация - BZGraphics