Иван Костов споделя, че страната вече не зависи от МВФ така, като в момента на въвеждането на валутния борд

Уебсайт и реализация - BZGraphics