Тригодишното споразумение с МВФ има за цел да създаде по-дългосрочна рамка на икономическа стабилност, заявява Иван КостовDk_1998_109q

Уебсайт и реализация - BZGraphics