Управляващите пристъпват към тотална национализация, казва още тойDk-1996-023g

Уебсайт и реализация - BZGraphics