„Този разговор изразява едно разумно желание за единодействие на демократично мислещата интелигенция и ръководството на СДС.“Dk-1996-006g

Уебсайт и реализация - BZGraphics