Правителството се ангажира с публичност по споразумението с МВФ

Премахване на данъчните преференции паралелно със свалянето на данъчните тежести е залегнало в споразумението с МВФ

Уебсайт и реализация - BZGraphics