Иван Костов за изминалата 1999 година. Интервю, продължава в брой на 4 януари 2000

1999 бе година на най-големите предизвикателства

1999 бе година на най-големите предизвикателства

Уебсайт и реализация - BZGraphics