Според Симеон II колкото сме по-обединени, толкова по-бързо ще се справим с проблемите в страната

Симеон II: Ако всеки позапретне, България ще напредне по-бързо

Симеон II: Ако всеки позапретне, България ще напредне по-бързо

Уебсайт и реализация - BZGraphics