Иван Костов призовава българите да обработват земите си, а не да губят време да водят съдебни дела, защото цената на земята в България е много по-ниска и само чрез ивнестиции може да се печери от нея

Иван Костов: Обработвайте земите, а не водете дела

Иван Костов: Обработвайте земите, а не водете дела

Уебсайт и реализация - BZGraphics