Конфликтът между държавата и престъпниците, твърди той

Има един огромен конфликт – между държавата и престъпниците и въпросът е кой къде застава в този конфликт, казва Иван Костов

Уебсайт и реализация - BZGraphics