В местната власт сега слабо се носи отговорност, казва министър-председателят и лидер на управляващата партия Иван Костов в разговор с Невен Копонданова

Иван Костов е обнадежден от високото ниво на подготовка на кандидатите и екипите по места

Никога СДС не е отивал по-подготвен на избори

Никога СДС не е отивал по-подготвен на избори

Уебсайт и реализация - BZGraphics