Премиерът заявява, че помощ по линия на социалното подпомагане може да получат хората, претърпели големи поражения от наводненията

Социално подпомагане на пострадалите от потопа

Социално подпомагане на пострадалите от потопа
Социално подпомагане на пострадалите от потопа

Уебсайт и реализация - BZGraphics