Дефлацията ще има охлаждащ ефект върху растежа, ще запази нивото на бедност и ще попречи за постигането на глобални макропропорции, обезпокоен е Иван КостовDk_1998_068qDk_1998_069q

Уебсайт и реализация - BZGraphics