Доклад на министър-председателя Иван Костов пред Народното събрание на 9 юли 1999

Доклад пред Народното събрание за данъчната политика, пенсиите, заплатите и държавния бюджет

Икономическата ситуация позволява данъците да бъдат намалени

Икономическата ситуация позволява данъците да бъдат намалени

Уебсайт и реализация - BZGraphics