Реч на политическа среща на на върха на Европейската народна партия

СДС е готов да помогне за демократизацията на Югославия

СДС е готов да помогне за демократизацията на Югославия

Уебсайт и реализация - BZGraphics