За мен организиращата идея е националната доктрина, казва премиерът Иван Костов в разговор с Невен Копанданова

За Иван Костов източникът на енергия за България са хората – какви са, кои са ценностите им, какви са интересите, към какво се стремят, какво желят от бъдещето – това изгражда единството на нацията

Уебсайт и реализация - BZGraphics