Премиерът Иван Костов упреква Върховния комисариат за бежанците на ООН, че не привлича съседните на Югославия страни да участват впроцеса за връщането на албанските бежанци в Косово

Уебсайт и реализация - BZGraphics