Иван Костов посочва, че сме единствената страна в региона, в която икономическата конюктура е благоприятна и гарантира финансова и ценова стабилност, ниски лихви и инфлация, стабилен пазар, който се разширява

Да станем първостепенен фактор на Балканите след войната

Да станем първостепенен фактор на Балканите след войната

Уебсайт и реализация - BZGraphics