Споразумението с пакта ще се ратифицира от парламента

По споразумение България ще предостави на НАТО въздушна зона около западната ни граница, пакта ще гарантира сигурността на страната ни

Уебсайт и реализация - BZGraphics