Иван Костов подписва искане на кабинета до Контитуционния съд да каже дали трябва Народното събрание да дава разрешение за даване на коридори за всеки отделен случай , ако тази материя е уредена в международен договор, който е част от вътрешното ни право

Днес КС се събира по делото за въздушното пространство

Днес КС се събира по делото за въздушното пространство

Уебсайт и реализация - BZGraphics